Veiligheid is prioriteit

Periodieke inspectie en rapportage

Een uitgebreide inspectie van alle aanwezige speeltoestellen die onder het WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) vallen geeft u inzicht in de staat van uw speeltoestellen.

Veiligheidsdocumenten

Alle nodige documenten die volgens het WAS gehanteerd moeten worden en/of aanwezig dienen te zijn binnen uw organisatie kunnen worden opgemaakt. Uw eigen logboeken worden op maat voor uw speeltoestel opgemaakt zowel op PDF als digitaal (Zie tab “Advies”)

Onderhoud en reparaties

Reparaties uitvoeren aan uw speeltoestel kunnen zowel tijdens openingstijden als vóór openingstijden. Ook hierbij is veiligheid prioriteit.
Scroll naar boven