Advies

Periodieke inspectie

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de staat van uw toestel en welke mogelijke veiligheidsrisico’s aanwezig zijn. Na een grondige inspectie wordt een rapport opgemaakt die duidelijk en overzichtelijk weergeeft wat de staat van uw speeltoestel is met de mogelijk aanwezige veiligheidsrisico’s. Per punt wordt aangegeven hoe ernstig het veiligheidsrisico is en welke prioriteit eraan gegeven moet worden om het op te lossen.

Logboeken en andere veiligheidsdocumenten

Volgens het WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) horen de volgende documenten aanwezig te zijn op locatie en gebruikt te worden voor administratie:

  • Inspectie logboek
  • Logboek voor uitgevoerde reparaties en herstelwerkzaamheden (Reparatie logboek)
  • Inspectieschema
  • Overzicht van routinematig onderhoud
  • Ongevallenregistratie
  • Klachtenregistratie

Inspectie logboek

Naast de periodieke controle door Playguardian staat in de norm vermeld dat u zelf ook regelmatig een controle moet uitvoeren van uw speeltoestellen. Deze controles moet u vastleggen in een logboek. Dit is voor zowel de veiligheid van uw toestel als ook voor uw administratie wanneer er externe partijen naar vragen (NVWA of verzekeraars bij ongevallen).

Het Inspectielogboek wordt specifiek voor uw speeltoestellen opgemaakt. Omdat elk speeltoestel anders is zijn de veiligheidsrisico’s ook verschillend. Dit op maat gemaakte inspectie logboek geeft u een duidelijk beeld van de mogelijk aanwezige veiligheidsrisico’s.

Dit logboek kan als PDF aangeleverd worden. We kunnen ook een digitale versie leveren die u via uw smartphone of tablet kunt invoeren.

Scroll naar boven